top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor https://www.getinvolvedvalencia.com/

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.getinvolvedvalencia.com/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Get Involved Valencia. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Deze Servicevoorwaarden voor Europese Gebruikers (“Voorwaarden”) zijn een bindende juridische overeenkomst tussen jou en Get Involved Valencia die jouw recht regelt om de websites en andere aanbiedingen van Get Involved Valencia te gebruiken. Wanneer gebruikt in deze Voorwaarden, verwijst 'Get Involved Valencia', 'wij', 'ons' of 'onze' naar Get Involved Valencia.

 

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Get Involved Valencia te mogen claimen of te veronderstellen.

Get Involved Valencia streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://www.getinvolvedvalencia.com/ onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Get Involved Valencia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.getinvolvedvalencia.com/ op deze pagina.

bottom of page